AVG

Wij zijn gebonden aan ons beroepsgeheim. Dit betekent dat de medewerkers van Sicht de plicht hebben tot zwijgen over alles wat haar bekend wordt in het kader van de zorgverlening.

De zwijgplicht en geheimhouding stoppen niet na beëindiging van de relatie met de cliënte.
Wij zullen persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken.
Wij hebben geen banden met commerciële instanties.
Mocht het nodig zijn gegevens met andere zorgverleners te delen, dan vragen wij hiervoor jouw toestemming.
Jouw gegevens worden 15 jaar bewaard in ons digitale en beveiligde archief.
Jouw dossier is altijd inzichtelijk voor jezelf en jij hebt de mogelijkheid om te verzoeken tot wijzigingen/correctie.

 Jouw rechten als cliënt van Sicht:

  • inzagerecht;
  • recht op rectificatie;
  • recht op vergetelheid;
  • recht op beperking van verwerking;
  • recht op kennisgevingsplicht;
  • recht op overdraagbaarheid van gegevens;
  • recht van bezwaar.

Sicht behoudt zich het recht om de privacy-policy aan te passen. Wijzigingen worden altijd op deze website gepubliceerd.