Bent u niet (helemaal) tevreden? Blijf er niet mee rondlopen! Lees verder als u meer wilt weten over onze klachtenregeling.

Vertel ons wat u dwarszit

Het is belangrijk dat u vertrouwen kunt hebben in de kwaliteit van onze zorg en dat u zich prettig en veilig voelt in ons centrum. Daarom doen we er alles aan om goede zorg te verlenen en u en uw partner goed te begeleiden.
Zit u toch met vragen? Met twijfels? Bent u ergens ontevreden over? Vertel het dan aan de manager van ons centrum. Haar telefoonnummer vindt u hieronder:

Als u een klacht heeft kunt u dit zelf telefonisch of per email aan ons kenbaar maken:

  • U kunt contact opnemen met Nienke Gramsma, (centrum manager) via 06 – 202 93 355.
  • Of u kunt uw klacht mailen naar: n.gramsma@stbn.nl

Bemiddeling door de klachtenfunctionaris:

Heeft een gesprek met de centrummanager niet het gewenste resultaat of vindt u het lastig om in een gesprek uw kritiek te uiten, zoek dan contact met de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Zij bekijkt samen met u de mogelijkheden om tot een goede behandeling van uw klacht te komen. De klachtenfunctionaris bemiddelt tussen u en de medewerker waarover u een klacht heeft. Ook kunt u bij haar terecht voor advies over of hulp bij de aanpak van uw klacht. De hulp van de klachtenfunctionaris is gratis. Hoewel de klachtenfunctionaris betaald wordt door het centrum, heeft zij een onafhankelijke en onpartijdige positie. Dit is vastgelegd in het beroepsprofiel van de VKIG. Voor meer informatie klikt u hier.

Geschillencommissie:

Heeft de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet het gewenst resultaat? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Zorg. Deze Commissie neemt ook schadeclaims in behandeling. De kosten van het voorleggen van een klacht aan deze Commissie zijn € 52,50. Meer informatie vindt u op de website van STBN.

Privacy:

U kunt er op rekenen dat wij uw klacht serieus nemen en dat wij strikt vertrouwelijk omgaan met uw gegevens. Het kan voor het onderzoek van de klacht noodzakelijk zijn dat de centrummanager en/of klachtenfunctionaris uw medische gegevens kan inzien. In dat geval vragen wij u hiervoor toestemming. De centrummanager en klachtenfunctionaris hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als uw zorgaanbieders. Wij registreren iedere klacht. De gegevens verwerken wij anoniem in overzichten voor het management en de Bestuurder. Ook brengen wij anoniem jaarverslag uit aan de Inspectie voor Gezondheidszorg.

Uw klacht vormt daarmee een belangrijk hulpmiddel ter verbetering van de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening.