Klachtenregeling

Mocht je een klacht hebben over Sicht of één van onze medewerkers, dan kun je deze melden bij Nienke Gramsma, Manager van Sicht (nienke@sichtfriesland.nl). Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan nemen we contact op met onze onafhankelijke klachtenfunctionaris, die de klacht in behandeling neemt en jou daarvan verder op de hoogte houdt.