Bent u niet (helemaal) tevreden? Blijf er niet mee rondlopen! Lees verder als u meer wilt weten over onze klachtenregeling.

 

Heeft u een klacht, suggestie of compliment?

Het is belangrijk dat u vertrouwen kunt hebben in de kwaliteit van onze zorg en dat u zich prettig en veilig voelt in ons centrum. Daarom doen we er alles aan om goede zorg te verlenen en u en uw partner goed te begeleiden.
Zit u toch met vragen? Met twijfels? Bent u ergens ontevreden over? Vertel het dan aan de manager van ons centrum. Haar telefoonnummer vindt u hieronder:

Als u een klacht heeft kunt u dit zelf telefonisch of per email aan ons kenbaar maken:

  • U kunt contact opnemen met Nienke Gramsma, (centrum manager) via 06 – 29 00 24 74.
  • Of u kunt uw klacht mailen naar: nienke@sichtfriesland.nl

Bemiddeling door de klachtenfunctionaris:

Heeft een gesprek met de centrummanager niet het gewenste resultaat of vindt u het lastig om in een gesprek uw kritiek te uiten, zoek dan contact met de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Zij bekijkt samen met u de mogelijkheden om tot een goede behandeling van uw klacht te komen. De klachtenfunctionaris bemiddelt tussen u en de medewerker waarover u een klacht heeft. Ook kunt u bij haar terecht voor een advies over of hulp bij de aanpak van uw klacht. De hulp van de klachtenfunctionaris is gratis. Hoewel de klachtenfunctionaris betaald wordt door het centrum, heeft zij een onafhankelijke en onpartijdige positie. Dit is vastgelegd in het beroepsprofiel van de VKIG.

Als u kiest voor bemiddeling door de klachtenfunctionaris kunt u haar uitleggen op welke wijze de zorgverlening in uw ogen tekort is geschoten. De klachtenfunctionaris zorgt dat u daar een reactie op krijgt.
Dit kan op de volgende manieren:
• de klachtenfunctionaris overlegt met de betrokken medewerker en brengt u mondeling verslag uit
• de klachtenfunctionaris legt uw klacht voor aan de medewerker waarover u klaagt, en verzoekt deze medewerker om een schriftelijke reactie te geven
• de klachtenfunctionaris regelt een gesprek tussen u en de manager van het centrum en/of de medewerker tot wie uw klacht zich richt. Op verzoek van u of de betrokken medewerker kan de klachtenfunctionaris als onpartijdige gespreksleider hierbij aanwezig zijn.
Daarnaast kan de klachtenfunctionaris u voorlichten over de verschillende mogelijkheden die er zijn om een klacht in te dienen. Welke mogelijkheid u kiest hangt af van uw eigen voorkeur en van wat u met de klacht wilt bereiken.
Wilt u hulp van de klachtenfunctionaris? Stuur een mail naar info@ovgz.nl. Vermeld in de mail uw naam en telefoonnummer en de naam van ons centrum waar de klacht over gaat. De klachtenfunctionaris neemt binnen 5 werkdagen contact met u op.

Privacy:

U kunt er op rekenen dat wij uw klacht serieus nemen en dat we strikt vertrouwelijk omgaan met uw gegevens. Het kan voor het onderzoeken van de klacht noodzakelijk zijn dat de centrummanager en/of de klachtenfunctionaris uw medische gegevens kan inzien. In dat geval vragen wij u hiervoor toestemming. De centrummanager en klachtenfunctionaris hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als uw zorgaanbieder.
Uw klacht vormt een belangrijk hulpmiddel ter verbetering van de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening.
Onafhankelijke Klachtenfunctionaris
Ombudsvrouw Geboortezorg
Marjon de Wildt
info@ovgz.nl
06 – 44 65 91 41