Aorta-meting

Sicht is één van de AAA-quikscan-centra van Nederland en het enige centrum in Friesland waar deze zogenaamde aorta-meting mogelijk is. Een AAA-quikscan is een eenvoudige echometing van de buikslagader om vast te stellen of er mogelijk sprake is van een aneurysma. De letters AAA staan voor Aneurysma Aorta Abdominalis: een levensbedreigende verwijding van de buikslagader.

AAA-quickscan

Jaarlijks sterven in Nederland minstens 1000 mensen door het scheuren van zo’n aneurysma. Een aortameting door Sicht helpt mee om dit te voorkomen en tijdige behandeling mogelijk te maken. Deze AAA-quikscan is een initiatief van de aortastichting.

Het onderzoek kost €45,- en wordt momenteel (nog) niet door de ziektekostenverzekering vergoed (www.aortastichting.nl).

Ik wil graag een afspraak maken