LET OP! BELANGRIJKE INFORMATIE INZAKE CORONA

Wij proberen de werkzaamheden binnen onze praktijk voor jou en voor ons zo normaal mogelijk te laten verlopen, ondanks de huidige situatie. Wel moeten wij rekening houden met de landelijke richtlijnen van het RIVM.

Heb jij of je partner één of meerdere van onderstaande klachten in de afgelopen 24 uur gehad? Dan vragen wij je om de afspraak te verzetten!


rivm banner

Kom niet naar het ziekenhuis of onze praktijk wanneer je verkoudheidsklachten, keelpijn, verhoging of koorts hebt of als je in contact bent geweest met iemand die besmet is met het coronavirus. Je mag ook niet naar het ziekenhuis of de praktijk komen wanneer je in een gebied of land bent geweest waar code oranje (of rood) geldt. Dit geldt ook voor een partner die mee wil komen. In al deze gevallen geldt: kom niet naar onze locaties, maar neem telefonisch contact met ons op.

En verder is het belangrijk dat:

 • Je pas vlak voor de afspraak het ziekenhuis of de praktijk binnenkomt, zodat er niet teveel mensen tegelijkertijd in de wachtkamer zitten;
 • Je alleen komt met je inwonende partner. Helaas is het nu niet mogelijk om kinderen mee te nemen;
 • Je een zelf meegebracht mond- en neusmasker draagt bij binnenkomst. Dit geldt zowel voor jou als voor diegene die met je mee is;
 • Er zoveel mogelijk 1,5 meter afstand t.o.v. de echoscopist wordt gehouden. Volg haar instructies;
 • Er geen handen geschud worden;
 • Je regelmatig je handen wast;
 • Je hoest en niest in de binnenkant van de elleboog;
 • Er papieren zakdoekjes gebruikt worden.

Verdere informatie dat van belang is als u naar Sicht komt:

 • Neem het aanvraagformulier, dat u van uw verwijzer heeft gekregen, mee naar SICHT. Mocht u geen aanvraagformulier of verwijsbief hebben ontvangen, vraag uw verwijzer het via zorgmail naar ons toe te sturen.
 • Gevulde blaas: voor onderzoeken tussen 10 en 15 weken is een iets gevulde blaas wenselijk. Plas ongeveer 1 uur voor het onderzoek goed uit en drink daarna twee tot drie glazen water.
 • Verwacht u dat u een vaginaal onderzoek krijgt omdat uw zwangerschap waarschijnlijk minder dan 10 weken is, dan hoeft u geen volle blaas te hebben.
 • Heeft u een latexallergie, meld dit dan meteen voor aanvang van de echo.
 • Omdat de echo een medisch onderzoek is verzoeken wij u vriendelijk uw telefoon op ‘stil’ te zetten, tijdens het onderzoek niet te filmen en/of fotograferen.
 • In de echokamer kunnen nog enkele volwassenen extra met u mee.
 • Kinderen zijn van harte welkom bij Sicht. Bedenk u wel, het echo onderzoek vindt plaats in een donkere kamer. Ervaring leert dat kinderen dit eng kunnen vinden of zich gaan vervelen. Een twintigwekenecho duurt namelijk zo’n 40 minuten. We merken dat ouders minder ontspannen naar de beelden kijken en naar de uitleg luisteren omdat ze aandacht moeten schenken aan het kind. Daarnaast kan de echoscopist zich misschien niet meer optimaal concentreren, wat de kwaliteit van het onderzoek kan beïnvloeden. Het is mogelijk dat er een afwijkend beeld gezien wordt. U en uw partner krijgen dit dan tijdens het onderzoek te horen. Dit roept naast veel vragen ook emoties op. U moet zich afvragen of u uw kinderen hierbij wilt betrekken. Een pretecho is meer geschikt voor kinderen, familie of vrienden erbij.

 • Bij een echo krijgt u de foto’s en de bewegende beelden via een link naar uw telefoon mee naar huis. Ook krijgt u geprinte foto’s op echopapier mee. Let op: lamineer deze foto ‘s dan niet. Ze worden hierdoor onherstelbaar beschadigd. Attentie: zet de beelden van de tricefy link zo snel mogelijk over naar uw tricefy app of uw computer. De link blijft drie maanden beschikbaar voor downloaden.
 • De beeldkwaliteit is afhankelijk van diverse variabelen, waaronder de ligging van het kindje, de ligging van de placenta en de dikte van de buikwand. Wanneer we uw kindje niet goed in beeld kunnen brengen zal dit met u besproken worden. Het kan dan nodig zijn een herhalingsafspraak te maken.
 • Omdat een navelpiercing de apparatuur zou kunnen beschadigen, verzoeken wij u deze thuis te verwijderen.
 • Kunt u een gemaakte afspraak niet nakomen dan vragen wij u om dit 24 uur van tevoren aan te geven. Lukt dat niet dan brengen wij de gereserveerde tijd in rekening. Afmelden kan telefonisch op de afsprakenlijn of per mail naar info@sichtfriesland.nl

 • Privacy beleid – en reglement. Binnen SICHT wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van cliënten. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld bij de cliënten voor het goed uitvoeren van de voorkomende werkzaamheden en (wettelijke) zorgtaken. De cliënt moet erop kunnen vertrouwen dat SICHT zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat.
 • Wij horen graag uw mening over Sicht. We vragen uw mailadres om u na uw bezoek aan Sicht een enquête te kunnen sturen. Het is mogelijk dat u na elk bezoek een enquête toegezonden krijgt. U besluit uiteraard zelf hoe vaak u de enquête wilt invullen.
 • Als u ergens (niet helemaal) tevreden over bent, horen we dit ook graag van u! We stellen alle feed-back op prijs. Uw feed-back helpt ons onze zorg en service te verbeteren. Zie ook onze klachtenregeling